Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Hva gjør vi

small logo

Aktiviteter og støtteordninger

Ravn som organisasjon arrangerer i dag normalt ikke laiver selv, men bruker den støtten de får gjennom medlemskap i Norsk teaterråd til å hjelpe og støtte andres laiver og laivrelaterte aktiviteter, samt på andre måter bidra til å legge til rette for hobbyen. Den viktigste målsetningen til organisasjonen er å bidra til økt laivaktivitet i Norge. Dersom du er interessert i å gjøre en avtale om Ravnstøtte kan du ta kontakt via Kontaktsiden.

Som medlem av Norsk teaterråd har Ravn anledning til å fronte laiv som en viktig del av det frivillige kulturnorge til organisasjoner over hele landet, samt en god mulighet til å markere laiv som stønadsverdig aktivitet ovenfor politikere og bevilgende myndigheter. Styret i Norsk teaterråd arbeider også aktivt mot politikere og andre for å fremme amatørteatervirksomhet, herunder laiv.

Støtte til laiver

Ravn har flere måter å støtte laiver på. De vanligste formene er

 • Pengelån
  Laiver som har fått støtte fra Frifond teater får bare utbetalt halvparten av summen før arrangementet avholdes, og den andre halvparten etter at regnskap og rapportskjema er sendt inn. Ravn har stort sett anledning til å låne ut den halvparten som ikke betales ut før etterpå, slik at arrangørene slipper å legge ut av egne midler før laiven. Dette lånet er naturligvis rentefritt, og betales tilbake når laiven mottar den andre halvparten av Frifondstøtten.
 • Pengestøtte
  Ravn har anledning til å støtte laiver med økonomiske midler dersom det er behov for dette. Størrelsen på støtten er avhengig av behovet og Ravns økonomiske situasjon i øyeblikket, og varierer derfor fra gang til gang.
 • Underskuddsgaranti
  Noen ganger dukker det opp uforutsette utgifter som ikke dekkes av bufferen. For arrangører, som allerede har lagt nok tid, krefter og penger i laiven, er det ekstra surt å måtte dekke slikt av egen lomme. Ravn kan i gitte tilfeller dekke denne typen underskudd.
 • Lån av utstyr
  Ravn sitter på en del utstyr det kan være kjekt å ha, f.eks. brannslukkere, førstehjelpsutstyr, store gryter og annet. Gjennom Ravn kan man også låne telt av Teltklubben. Ved flere anledninger har Ravn også kjøpt inn utstyr spesielt for anledningen, med det formål å låne det ut til laiven som spør.

Andre former for støtte er også mulig, disse må da avtales med Rådet. Ravn stiller også noen krav før man kan bidra med økonomisk støtte:

 • Laivens budsjett må være sett og godkjent av Rådet
  Dette kravet stilles fordi Ravn må være sikre på at økonomien til laiven er gjennomtenkt og planlagt. Det er altså ikke snakk om høye krav eller at Ravn skal bestemme hva laiven skal bruke penger på, men at budsjettet er gjennomtenkt og balansert.
 • Laiven skal ha en arrangementsansvarlig
  Dette kravet stilles fordi Ravn vil ha én person å forholde seg til.
 • Laiven skal være godkjent av Tinget eller Rådet
  Dette kravet stilles primært som en formalitet. Rådet og Tinget godkjenner så godt som alltid laiver som søker om Ravnstøtte.
 • Arrangørgruppen sender inn rapportskjema etter at laiven er over
  Skjemaet finnes her: http://www.ravneredet.org/registrering/

Støtte til laivrelaterte aktiviteter

Ravn støtter vanligvis laivrelaterte aktiviteter med rene økonomiske midler. Aktuelle aktiviteter er blant annet:

 • Kurs, (for eksempel relatert til kostymer, dans, scenekamp, drama, FX, rekvisitter, utstyr og annet)
 • Konferanser, (for eksempel Knutepunkt)
 • Sosiale samlinger for laivere, (for eksempel Testosteron- og Østrogenforum)
 • Andre laivrelaterte aktiviteter.

Andre former for støtte

Ravn er åpne for andre former for støtte enn de som er skissert her. Ta kontakt for å finne ut hvordan Ravn kan hjelpe deg.