Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Infofolder

small logo

Infofolder om Ravn

Teksten under er hentet fra en infofolder om Ravn som ble laget i 2001, noe modifisert.

Hva er Ravn?

Ravn er, i følge foreningens egne lover, "en idealistisk forening for levende rollespill . Foreningen skal organisere slike rollespill og legge forholdene til rette for hobbyens utbredelse." Foreningen har eksistert i mer eller mindre samme form siden 1990, og har stått som "paraplyorganisasjon" for en lang rekke laiver av forskjellig type.

Hva er laiv - eller levende rollespill?

Ordet "laiv" er en fornorsking av det engelske uttrykket "live" - levende. Laiv blir også kalt levende rollespill, simulering, levender og improvisasjonsteater.

I Norge har det blitt arrangert laiver siden 1988-89. I utgangspunktet var det hovedsakelig en guttegreie, men dette endret seg raskt, og per i dag er forholdet ca. 60-40. Aldersspennet i laivmiljøet generelt går fra 10-12 år og oppover, dog har Ravn som forening en nedre aldersgrense på 16 år.

Alle slags mennesker driver med laiv - av mange forskjellige grunner. Noen driver med laiv fordi de synes det er spennende, andre fordi de finner det lærerikt, og atter andre fordi de ser på det som en harmløs flukt fra hverdagen - hvert menneske sin grunn. Men alle er hjertelig velkomne til å delta, og forhåpentligvis vil det, slik laivmiljøet har utviklet seg, være en laiv der ute for deg også. Hvis ikke får du bare brette opp ermene og lage en selv...

Medlemskap i Ravn

Om du vil bli medlem i Ravn kan du kontakte oss på e-postadressen ravn@laiv.org , eller gå inn på vår hjemmeside http://ravn.laiv.org/ . Der vil du finne informasjon om Ravn ut over det som står her, aktuelle adresser, og e-postadresser og telefonnumre til medlemmene i Ravns Råd (styre). Vi vil selvfølgelig svare på alt du lurer på etter beste evne.

For tiden koster det 100 kroner å være medlem i ett år. Som medlem får du stemmerett på Tingene som avholdes to ganger i året.

Forskjellige typer laiver

Da Ravn ble stiftet ble det hvert år arrangert en vinterlaiv, som skulle være historisk inspirert, og en sommerlaiv, som skulle være fantasy. Med tiden har disse grensene flytt ut, og nå arrangeres det laiver i og utenfor Ravn hele året, uavhengig av skoleferier og temabestemmelser.

Laiver kan være så mangt. Vi kan dele inn i forskjellige laivgenre og i hver genre vil man kunne finne forskjellige undergrupper. De vanligste laivgenrene er fantasylaiver og historisk inspirerte laiver, i tillegg kommer nåtidslaiver og framtidslaiver. Inn under disse kan vi så dytte vampyrlaiver, mordmysterielaiver, humorlaiver, skrekklaiver, konspirasjonslaiver…

En fantasylaiv kjennetegnes først og fremst av at den foregår i en oppdiktet verden, eller i en verden der enkelte elementer er over-/unaturlige. Ut fra hva arrangørene dikter opp kan du befinne deg på en planet der magikere finnes, du kan møte på alver, troll og orker i skogen, eller kanskje du plutselig bor i Oslo - med vampyrer i naboleiligheten?

Historisk inspirerte laiver er, som betegnelsen tilsier, inspirert av historien. Arrangørene kan bruke en faktisk hendelse som bakgrunn for laiven, eller de kan skape et samfunn som mer eller mindre er bygget på det man vet om den aktuelle perioden. Også på historisk inspirerte laiver kan det være innslag av det overnaturlige, så som vetter, tusser og troll, men det varierer med grad av autentisitet hver enkelt arrangørkomite søker å legge seg opp til.

Nåtidslaiver inneholder av og til elementer fra fantasygenren, samtidig som spillerne tidsmessig befinner seg i verden slik den er i dag. Samfunnspolitiske laiver søker å speile den verden vi lever i, arrangørene bruker laiv til å sette søkelyset på ting som foregår rundt om uten at vi som bor i Norge nødvendigvis berøres direkte av det til daglig. Konspirasjonslaiver kan betegnes på som "X-files-laiver", med mer eller mindre oppdiktede konspirasjonsteorier til grunn for handlingen. Andre typer nåtidslaiver kan være den ironiske laiven med setting fra 80-tallet, der alle har striper i håret, for korte bukser og neonfargede klær, eller kanskje mordmysterielaiven der familieskandalen og fadermordet står i sentrum.

Framtidslaivene må nødvendigvis også bli en avart av fantasylaivene - siden vi ikke kan si så mye sikkert om hva som kommer til å skje om 20, 150 eller 1000 år. Her kan du støte på "3. verdenskrig"-variantene, med ødelagte samfunn og raserte kulturer i sentrum, eller for den saks skyld den høyteknologiske laivvarianten med datamaskiner, roboter og cyborger som framstående aktører.

Selvfølgelig er det ingenting som hindrer arrangører i å ta utgangspunkt i akkurat hva de vil av genre eller genreblandinger, og lage sin egen laiv ut fra sine egne forutsetninger. Hver laiv sin bakgrunn og sine overraskelser!

Hvordan blir en laiv til

En laiv blir i regelen arrangert av det vi kaller en laivkomité. Laivkomitéer oppstår når ett eller flere mennesker får en idé til en setting/konflikt/hendelse han eller hun vil gjøre om til en laiv. Denne idéen kan være fri fantasi, eller inspirert av historie.

Disse arrangørene vil da konstruere en verden (om det er en fantasylaiv er altså samfunnet og hendelsene fiktive, som i Ringenes Herre, er det historisk inspirert vil de bygge samfunnet rundt det man vet om den tidsepoken laiven skal foregå i), og de skaper roller som er nødvendige for at det de ser for seg skal bli laiv-virkelighet.

I tillegg kommer ofte en kjernehistorie/hendelse som laiven utspilles rundt. Alt som skal skje krever også mennesker - spillerne. Hver enkelt spiller får, eller skaper i samarbeid med arrangørene, en rolle. Denne rollen er egentlig bare en karakterbeskrivelse - slik skal du være som menneske så lenge laiven varer. Det betyr at uansett hva som skjer underveis skal du forsøke å reagere, tenke og handle i overensstemmelse med de karakteristika din rolle har - du skal glemme deg selv og faktisk være den personen.

Dette er ikke så lett. Det er til tider vanskelig å reagere som om du faktisk var en middelalderbonde eller en framtidssoldat, og bare legge vekk deg selv anno 2001. Men det er morsomt også! Og jo mer du forbereder deg, jo mer du prøver å sette deg inn i det miljøet arrangørene beskriver for deg, jo bedre går det.

De fleste laivkomitéer gir ut såkalte kompendier før laiven. I disse kompendiene finner man ofte praktiske detaljer, så som pris på laiven, telefonnumre til arrangørene, sted for laiven og hvordan man kommer seg dit etc. I tillegg følger det gjerne en beskrivelse av samfunnet slik de tenker seg det, og slik du gjerne skal tenke deg det: Politisk system, religion, samfunnsoppbygning, hierarki, konfliktlinjer, myter, og så videre. Kanskje legger de ved noen mønstre til kostymer, matoppskrifter, og en huskeliste med ting du må ta med deg selv - hvis ikke kan du be om å få dette.

Kostymer og "stæsj"

På de fleste laiver må man belage seg på å gå rundt i ganske andre typer klær enn hva man gjør til vanlig. På toppen av det hele må man gjerne sy dem selv… (Eller lure mor/far/tante/bror til å gjøre det!)

Er det den første laiven din du skal på er det greit å ha noen å spørre. Har du blitt plassert i en gruppering kan du høre med de andre i den om de kanskje kan hjelpe deg - kanskje dere kan ha en felles sykveld så dere i tillegg blir bedre kjent? Det er også mulig at en av IL-ene kan gi deg noen tips, eller sende deg videre til en annen spiller som er flink til slikt og kan hjelpe deg eller komme med gode råd.

Det er ikke nødvendig å bruke halve studielånet/hele årets ukepenger på et kostyme - i hvert fall ikke om det er din aller første laiv. Kanskje du ikke liker å laive? Kanskje du for den saks skyld klipper feil i stoffet og må kaste alt sammen… Uansett er det veldig greit å begynne med å sy helt enkle ting, og kjøp gjerne stoff på tilbud, på IKEA, eller bruk mors gamle laken. Noen smale pyntebånd og en enkel hekte i halsen duger lenge som dekorasjon, og gir en fin effekt på en ellers enkel skjorte/vams/serk. Andre laivere kan sikkert fortelle deg masse om hva deres første kostyme besto av, og tro meg, det var neppe vadmel og håndspunnet lin...

På laiv

En laiv kan vare alt fra noen få timer til en hel uke, med spill 24 timer i døgnet. Det finnes ikke innlagte pauser hvor du kan være deg selv, fordi spillet går ut på å forsøke å bevare illusjonen både for deg selv og andre. Likevel er det lov å ta turer ut i skogen og bare slappe av, eller kanskje stikke bortom arrangørrommet/hytta/teltet og slå av en prat utenfor rolle.

Når en laiv er i gang overlates som regel det meste til spillerne. De skal selv drive den eventuelle handlingen framover, håndtere konflikter som kan oppstå, avverge trusler og farer, samarbeide om prosjekter, og alt foregår uten manus og hovedsakelig uten regi. Det finnes mange forskjellige måter å gjøre dette på. Noen velger å konsentrere seg om den eventuelle oppgaven de har fått av arrangørene, og spiller med det mål for øye å løse denne. Andre foretrekker å spille for å skape stemning, og konsentrerer seg dermed om å passe inn i det gitte samfunnet, gå helt opp i rollen, og via sitt eget spill bidra til en helhetlig atmosfære underveis.

Hva man synes er den beste løsningen er opp til en selv, men av og til vil det nok være greit å ta det litt etter laiv og situasjon. Selv om laiv er improvisasjon, og det så å si er umulig å gjøre noe galt, kan det lønne seg å på forhånd snakke med arrangørene av laiven om hva slags spill og stemning de ser for seg. De færreste laivarrangører vil sette grenser for hva du i rolle kan foreta deg, men om du velger å gjøre noe som du ser vil innvirke sterkt på andre er det ofte fint om du snakker med en eller flere arrangører om det først. Slik kan du bedre hjelpe til med å skape en helhetlig laiv, og unngå interessekonflikter og reduserte laivopplevelser for deg selv og andre.

Noen typer roller på laiv har en større eller mindre mulighet for å havne i kamp eller slagsmål. Det betyr ikke at man skal gyve uforberedt løs på andre spillere med bare nevene, og det betyr ikke at man tar med tollekniven ut på slagmarken. Også for dette finnes det mer eller mindre uskrevne regler på laiv, men hvordan arrangører velger å sette opp sitt kampsystem varierer fra laiv til laiv. Noen stoler på at spillerne klarer å rollespille en kamp eller et slagsmål ut fra det de vet om sin egen rolle, andre setter opp poeng for hvor mye hver spiller tåler, og hvor mye poengskade forskjellige typer våpen gjør. De spillere som skal slåss eller kjempe kan/skal på forhånd avtale litt om hvordan kampen skal foregå, og hva begge synes er greit, som for eksempel dytting, bryting og "liksomslag".

Våpen lages før laiven, og de skal være polstret nok til at de ikke gjør skade. Som regel består de av en kjerne av seilspile eller lignende, og polstringen utenpå kan bestå av liggeunderlag med sølvteip rundt, eller latex/skumgummiløsninger. De skal ikke kunne gjøre noen skade verken som slag- eller stikkvåpen, og de skal heller ikke brukes i ukontrollerte situasjoner.

Føler du deg utrygg på en laiv, eller synes spillet går for langt, er det mulig å si "brems". Da skal motspilleren din ta ting litt rolig, så du ikke føler deg presset. Synes du situasjonen er direkte ubehagelig er det både riktig og tillatt å be om "kutt". Da skal spillet stanse opp, så du rekker å samle deg igjen, eller om nødvendig forlate stedet. Du skal til enhver tid ta hensyn til både deg selv og andre - ingen er tjent med at spill går for langt.

Etter laiv

Når laiven er slutt sitter man som regel igjen med en masse inntrykk og spørsmål. Da er det veldig greit å kunne snakke litt med de spillerne som har vært nærmest deg - og de fleste forteller villig vekk om hvordan de har opplevd spillet og situasjonene underveis. Det er også vanlig at IL-ene holder en felles oppsummering etter laivens slutt, og forklarer litt om hovedlinjene i spillet, og svarer på spørsmål fra spillerne. Er det noe spesielt du lurer på kan du spørre der og da, eller kanskje vente litt og tenke gjennom hva du egentlig føler og mener. Har forventningene dine blitt oppfylt? Er du fornøyd, eller er du skuffet - over deg selv eller andre?

Du har krav på å få både svar og oppfølging, og de fleste arrangører vil være glade for å få diskutere spillet med deg - selv om de kanskje akkurat der og da er for stresset til å bruke mye tid på det.

Husk at...

Det er lov å spørre! Alle har vært nye en gang, alle lurer på noe innimellom. Om du ikke kjenner noen andre laivere, ta kontakt med en laiv/rollespillforening - de aller fleste av dem har en hjemmeside du kan finne fra nettsiden http://www.laiv.org/ . Der ligger det også et forum, som kan brukes til å stille spørsmål, lese om andres erfaringer, eller bare lete rundt etter tips og triks. I tillegg finner du en kalender som presenterer alle laiver som skal arrangeres framover, med ansvarlige arrangører, e-postadresser og telefonnumre.

Christine F. Solbakken / Ravn, juni 2001
Små rettelser av Kristian Spilhaug