Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

laivforum.net

small logo

Diskusjonsforum for laiv

Diskusjonsforumet laivforum.net er også en tjeneste som drives av initiativtager bak www.laiv.org, Tommy Finsen. Der finnes det en rekke faste underforum der laivere fra hele landet utveksler meninger og erfaringer, i tillegg til at foreninger og enkeltarrangementer har mulighet til å få egne forum der de kan informere og diskutere fritt. Laivforum.net er med god margin det stedet der man kan nå flest laivengasjerte mennesker på en gang.

Forumet er også et sted der det tidvis går debatter med høy temperatur og mye intern sjargong og referanser. Selv om disse kan virke avskrekkende på ferske forumister er mer erfarne medlemmer for det aller meste flinke til å ta vel i mot nykommere.