Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Kontakt Ravn

small logo

Kontaktinformasjon

Det er flere måter å ta kontakt med Ravn på.

Vanlig postgang: Ravn
Postboks 1142 Sentrum
0104 Oslo
Telefon: 957 30 797 (Kristian Spilhaug)
E-post: ravn@laiv.org
Ravns forum på laivforum.net Ravns forum

Dersom du har lest om støtteordningene våre og lurer på om Ravn kan bidra med noe til laiven eller arrangementet ditt lønner det seg å sende en e-post der du forteller litt om arrangementet og hva slags støtte du ønsker.

Medlemskap

Medlemmer i Ravn har noen rettigheter.

  • Tilgang til å låne Ravns utstyr og kompendier
  • Stemmerett på Ravns ting, mulighet til å påvirke hvordan Ravn fungerer

Innmelding er gratis, og skjer ved å sende oss en e-post.