Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Hva er laiv

small logo

Laiv, live, levende rollespill, simulering...

Kjært barn har mange navn. Ordet "laiv" er en fornorsking av det engelske "live" - levende - fra det engelske uttrykket "Live action role playing". Det finnes ingen offisiell definisjon på hva levende rollespill er, men det finnes mange forsøk på å forklare det. På disse sidene vil du finne et par slike, samt lenker til en del flere.

Dersom du sitter med spørsmål etter å ha lest igjennom alt kan du fritt ta kontakt via Kontakt-sidene.

Hva er levende rollespill?

Rollespill er et begrep som mange etterhvert kjenner igjen. Det er brukt mye i skolen, i teambuilding og i psykiatrien, for å nevne noe. Til forskjell fra skuespill, (som skal være til skue for et publikum, og dermed fokuserer utad), er rollespill et spill som fokuserer innad, på rollen man spiller. Man spiller altså ikke primært for andre, selv om det naturligvis også er en del av det hele. Det er normalt ingen tilskuere som ser på en laiv, kun deltakere som alle har en rolle.

Sjangermessig vil man finne like mange forskjellige laiver som man finner f.eks. filmer. Tidlige laiver bar ofte preg av en middelalderinspirert setting, ikke ulikt Ringenes herre av J. R. R. Tolkien, men nokså raskt dukket det opp andre temaer og settinger. I dag laives det i mange settinger; middelalder/fantasy, barokk, renessanse, 2. verdenskrig, vikingetid, sci-fi, murder mystery, Star Wars, western, horror/skrekk og nåtid, for å nevne noen. I tillegg til en rekke andre settinger er det også laget flere laiver med tydelig politisk innhold og agenda, f.eks. AmerikA og EuropA, som satte fokus på hhv. overforbruk i verden og flyktningepolitikk. Mangfoldet er altså stort.

Rent praktisk er det gjerne en uavhengig arrangørgruppe som står bak en laiv. Disse gruppene opprettes ofte kun med det formål å arrangere en laiv, og oppløses gjerne kort tid i etterkant. Det finnes også arrangørgrupper som utgjør hele eller deler av en forening, som arrangerer mange laiver med eller uten sammenheng og rød tråd. Laiven annonseres gjennom etablerte kanaler, f.eks. laivforum.net, og spillere som ønsker å delta melder seg på via de påmeldingsmulighetene arrangørgruppen åpner for. Arrangørgruppen står vanligvis for setting, bakgrunnshistorie, intriger/plott og praktiske ting som spillsted og tid for laiven. Spillerne får enten ferdig skrevne roller, eller utvikler dem selv i samarbeid med arrangørene. Spillerne står også som oftest for egne klær/kostymer og personlige rekvisitter. I mange tilfeller legges det ned betydelig arbeid i forberedelser, av både spillere og arrangører. Forberedelser kan være sying av klær/kostymer, rekvisita- og utstyrslaging, bygging av kulisser, oppsett av telt, i noen tilfeller bygging av hus og annet. Det kan også være opplæring av historie, dikt, sanger, danser, språk, skriving av fortellinger, og liknende. Avslutning av laiven er gjerne planlagt av arrangørene.

En kort innføring i rollespillets historie

I 1973 ble rollespillet Dungeons & Dragons publisert i USA. Bak spillet sto to studenter som ønsket å leve ut det de hadde lest om i tidligere nevnte Ringenes herre. D&D regnes normalt som verdens første rollespill. Noen år senere, i 1977, ble den første registrerte laiven avholdt i USA. Storbritannia fulgte etter i 1982, og i Norge ble de to første laivene avholdt, uavhengig av hverandre, i 1989 i Oslo og Trondheim. Siden den gang har antallet laiver økt nokså gjevnt, med en foreløpig topp på 81annonserte arrangementer i 2004. (Disse tallene baserer seg på laiv.orgs kalender, og kan dermed ikke regnes som endelige og sikre.)

I 1999 ble siden www.laiv.org opprettet, og har siden fungert som et samlingspunkt og en portal for laivaktivitet i Norge. Du finner mer om laiv.org på Lenker-siden.