Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Hva er Ravn

small logo

Om organisasjonen

Ravn er en frivillig, ideéll organisasjon, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 979 434 774. Ravns formålsparagraf lyder:

"Ravn er en idealistisk forening for levende rollespill . Foreningen skal organisere slike rollespill og legge forholdene til rette for hobbyens utbredelse."

Tidligere sto Ravn for organisering og gjennomføring av rollespill selv, men i den senere tid har organisasjonen i stor grad gått vekk fra dette. Nå er hovedfokuset å støtte andre arrangørgrupper økonomisk og praktisk, samt bidra til andre laivrelaterte aktiviteter og hendelser der det er mulig. Ravn er en demokratisk oppbygget organisasjon, der den høyeste myndigheten er Årsmøtet, eller Alltinget, og der styret, eller Rådet, tar seg av den daglige driften.

Ravn er medlem i Norsk teaterråd, som er en paraplyorganisasjon for amatørteatervirksomhet i Norge, og får dermed årlige driftsmidler gjennom ordningen "Frifond organisasjon". Disse midlene brukes i så stor grad som mulig til å støtte laiv og laivrelaterte aktiviteter landet over.

Ravn arrangerer normalt ikke laiver eller andre happenings på oppdrag. Dersom du er ute etter dette anbefaler vi å legge en forespørsel ut på http://laivforum.net/

Historie

Det har egentlig aldri forekommet noen reell stiftelse av Ravn som organisasjon, tidspunktet ble bare bestemt i ettertid. 11/11-1989 kl 23:11, er det som ble skrevet første gang. Datoen er mer eller mindre tatt ut av løse luften og ble senere juster til 11/11-1990 fordi det da var mer reelt å snakke om en organisasjon. Rådet bestemte i ettertid at dette skulle være Ravns offisielle stiftelsesdato, og det er også denne som er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Ravn ble demokratisert sommeren/høsten 1992. Forløpet til opprettelsen av Ravn var opprettelsen av Ravnariket. Dette er den tradisjonelle settingen som Ravn-laiver ble holdt i, og har blitt betydelig utvidet siden da. Ravnariket har sågar sin egen encyclopedi: Encyclopedia Corvia.

Ravn var en stund den eneste organisasjonen for laiv i Oslo-området, men det dukket nokså raskt opp andre foreninger og uavhengige arrangører som lagde sine egne laiver og arrangementer. Opp gjennom årene har medlemsmassen variert kraftig, og dermed også den økonomiske situasjonen. Ravn har vært medlem av og fått offentlig støtte fra flere forskjellige støtteordninger.