Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Hvem er vi

small logo

Ravns oppbygning

Ravn er en medlemsorganisasjon, der den høyeste myndighet er Alltinget/generalforsamlingen. Allting holdes normalt en gang i året, fortrinnsvis i februar. Utenom dette er det Rådet/styret som står for den daglige driften. Styret konstituerer seg selv. Dagens styre ser slik ut:

Leder:
Kristian Spilhaug

Styremedlem:
Benedikte Berg

Styremedlem:
Solveig Rydland

Styremedlem:
Erik Conradi