Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Underskuddsgaranti

small logo

Retningslinjer underskuddsdekning

Ravn gir ingen garantier for å dekke underskuddet på en laiv, men kan hjelpe til dersom ditt ravnstøttede arrangement har havarert økonomisk.

Målet er å hjelpe de som har prøvd å holde seg innenfor budsjett men ikke klart det av uforskyldte grunner.

Ting som er lurt å gjøre for å få hjelp:

  • Følge budsjettet som du og Ravn har blitt enige om.
  • Føre skikkelige regnskap, med bilag.
  • Si fra når du forstår at det går utforbakke, ikke bare under oppryddingen etterpå.

Det er lurt å kunne vise til hva dere har gjort for å beholde kontroll over økonomien også underveis i prosessen, ikke bare "telle opp etterpå" metoden.

Utgifter Ravn neppe dekker:

Personlige utgifter som arrangementet velger å dekke.
Eksempler: Egenandeler på forsikringer der noen er tillagt skyld. (f.eks bilkollisjoner), legeregning.
Underskudd som dukker opp etter at penger er brukt på sosial samling, pizza o.l.

Erstatning av privat utstyr, ditt og andres:

Dersom laiven går i underskudd fordi dere har måttet erstatte utstyr dere har lånt privat, ta kontakt så skal vi prøve å hjelpe. Her vil det være avhengig av hvor store verdier som er tapt og ikke minst hvor mye penger Ravn har.